เสนอ รอบ 2เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000 บาท

เมื่อไม่น านมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่าความคืบหน้าการคัดกรอ งคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อเป็นพิเศษ

ที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบั ติได

ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัต รประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

จะสามารถทราบผลก ารคั ดกรอ งคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอ นวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตร วจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสล ะสิ ทธิ์ดังกล่าว

ซึ่ งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000 ไม่ต้องรอจ่ ายเป็นอ าทิ ตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2

About meng

Check Also

เปิดธุรกิจของไอซ์ ณพัชรินทร์ ลูกสาวน้าค่อม

### ธุรกิจของไอซ์ ณพัชรินทร์ หลังจากที่ผ่านมา  ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ หลัง น้าค่อม ชวนชื่น เสี ยชีวิ ต อย่าพากันผล าญเงินพ่อ วันนี้ทีมข่าวจึงพามาเปิดธุรกิจของสาวไอซ์ ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *