Breaking News

โอนเงินเยียวยารอบ 2 รับ 2,500 5,000 20 ก ย นี้

About seyma

Check Also

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းဌာနတွေနဲ့စကားမပြောဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတားမြစ်ခံရ-BBC Newsမြန်မာ

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းဌာနတွေနဲ့စကားမပြောဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတားမြစ်ခံရ-BBC Newsမြန်မာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းဌာနတွေနဲ့စကားမပြောဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတားမြစ်ခံရ-BBC Newsမြန်မာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *