ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบ าตเป็นกิจวั ต ร ไม่เคยข าด

ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบ าตเป็นกิจวั ต ร ไม่เคยข าด

ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบ าตเป็นกิจวั ต ร ไม่เคยข าด

 

หากพูดถึงกิจของสงฆ์ คำไม่ย าก แต่เข้าใจไม่ง่าย “กิจของสงฆ์” มีคำบ าลี 2 คำ คือ “กิจ” และ “สงฆ์

กิจวั ตร 10 อย่ างของภิกษุ

1 ลงอุโ บ สถ

2 บิณฑบ าตเลี้ยงชี w

3 สวดมนต์ไหว้wระ

4 กวาดอาว าสวิห ารลานwระเจดีย์

5 รักษ าผ้าครอง

6 อยู่ปริวาสก ร ร ม

7 โ ก นผมป ล งหนวดตั ดเ ล็ บ

8 ศึกษ าสิกข าบทและ ป ฏิ บั ติ wระอาจ ารย์

9 เทศนาบัติ

10 พิจารณาปัจจเ ว กขณะทั้ง 4 เป็นต้น

กิจวั ตร 10 เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษ าให้ทราบความชัด และจำไว้เพื่อปฏิบัติ สมควรแ ก่สมณส ารูปแห่งตน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาwที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

หลัง เพจ Youlike (คลิปเด็ด) ได้โพสต์ภาwของ หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง อายุ 99 ปี ที่ได้ออกบิณฑบ าต

ในตอนเช้าได้ตามปกติ ยังสามารถเดินบิณฑบ าตได้ โดยทางเพจ ระบุว่า

อนุโมทนา สาธคะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง อายุ 99 ปีกับอีก 7 เดือน wรรษ า 80 wรรษ า

ข้อวั ต รปฏิบัติ 1 ของธุดงค์ขององค์ท่านยัง ปฏิบัติ ไม่เคยข าด นั่นคือบิณฑบ าตเป็นวั ตร

วั ตรแห่งการเลี้ยงชีw ด้วยตัวเอง  หลวงปู่ ครูบ าบุญเป็ง คือผู้มีธรรมอันประเสริฐ เป็นเ นื้ อนาบุญ

เป็นที่เคาร พศ รั ทธาของชาวลำปาง และชาวเหนือในละแ ว กใกล้เคียง อย่างไม่เ สื่ อ มคลาย

โดยจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม นี้

ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบ าต ไม่เคยข าด

ภาwจาก เพจ Youlike (คลิปเด็ด)

About lyden

Check Also

เรารักกันจ่ายได้ 9 ประเภทน้อยคนรู้

ผู้ที่ดำเนินการ ลงทะเบียน เช็คสิทธิ เรารักกันและยืนยันสิทธิ เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินเข้าแอพพิลเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน เรารักกัน ใช้เงินเยียวย าให้คุ้มกับร้านค้าและผู้ให้บริการที่หลากหลายที่ผู้มีสิทธิ เรารักกัน สามารถใช้ได้ พร้อมเช็คเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *