เผยแผนที่ การกระจายตัวจังหวัด ที่พบ ผู้คิด cv19 มากถึง 15จังหวัด

แผนที่การกระจายตัวจังหวัดที่พบผู้ติด CV19 ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง วันที่ 22 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2564

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 สมุทรปราการ

4 สุพรรณบุรี

5 นนทบุรี

6 นครปฐม

7 ปทุมธานี

8 เชียงใหม่

9 ชุมพร

10 สมุทรสาคร

11 เลย

12 กาญจนบุรี

13 ตาก

14 ลพบุรี

15 สระแก้ว

อ้างอิงข้อมูล รายงานสถานการณ์ประจำวันของ ศบค. 7 เมษายน 2564

Cr.สำนักข่าวไทย

About pusage

Check Also

เรารักกันจ่ายได้ 9 ประเภทน้อยคนรู้

ผู้ที่ดำเนินการ ลงทะเบียน เช็คสิทธิ เรารักกันและยืนยันสิทธิ เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินเข้าแอพพิลเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน เรารักกัน ใช้เงินเยียวย าให้คุ้มกับร้านค้าและผู้ให้บริการที่หลากหลายที่ผู้มีสิทธิ เรารักกัน สามารถใช้ได้ พร้อมเช็คเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *